4 & 5 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( கற்றல் விளைவுகள் எண்களுடன் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 21, 2023

4 & 5 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( கற்றல் விளைவுகள் எண்களுடன் )

 4 & 5 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( கற்றல் விளைவுகள் எண்களுடன் ) 


4 & 5 ஆம் வகுப்பு பாடக்குறிப்பு ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர்ந்து விரைவில் தெரிந்துகொள்ள மின்னல் கல்விச்செய்தி 2 வது குழுவில் இணையவும்JOIN HERE WHATSAPP GROUP

பாடக்குறிப்பு 

4 & 5 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( கற்றல் விளைவுகள் எண்களுடன் ) - DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment