8 , 12 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு இளநிலை அறிவியல் / வேளாண்மை மற்றும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 7, 2023

8 , 12 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு இளநிலை அறிவியல் / வேளாண்மை மற்றும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

 8 , 12 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு  இளநிலை அறிவியல் / வேளாண்மை மற்றும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு செய்தி 

8 , 12 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு இளநிலை அறிவியல் / வேளாண்மை மற்றும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment