நிரந்தர ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 11, 2023

நிரந்தர ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு

 நிரந்தர ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு

நிரந்தர ஆசிரியர் பணியிடங்கள் 

ஆசிரியர்கள் தேவை - நிரந்தர பணியிடம் ( கணிதம் , வேதியியல் , தாவரவியல் , விலங்கியல் ) - CLICK HERE 


ஆசிரியர் தேவை : நிரந்தர பணியிடம் ( தகுதி : B.Sc ., B.Ed / B.A., B.Ed - ALL SUBJECTS ) - CLICK HERE 


தையல் ஆசிரியர் தேவை ( நிரந்தர பணியிடம் ) தகுதி - TTC ( முதுநிலை ) 19.1.23 - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment