வேளாண்மை பாடத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 15, 2023

வேளாண்மை பாடத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

 வேளாண்மை பாடத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு செய்தி 

வேளாண்மை பாடத்தில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment