தமிழக பள்ளிக் கல்வி துறையின் நலத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய கல்வித் துறை அதிகாரிகளை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 4, 2023

தமிழக பள்ளிக் கல்வி துறையின் நலத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய கல்வித் துறை அதிகாரிகளை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

 தமிழக பள்ளிக் கல்வி துறையின்  நலத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய கல்வித் துறை அதிகாரிகளை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

அதிகாரிகள் நியமனம் 

தமிழக பள்ளிக் கல்வி துறையின் நலத் திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய கல்வித் துறை அதிகாரிகளை நியமனம் செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment