கல்வி இணை / கல்வி சாரா மன்றச் செயல்பாடுகள் - போட்டியில் நடத்துதல் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் அறிவுரைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 12, 2023

கல்வி இணை / கல்வி சாரா மன்றச் செயல்பாடுகள் - போட்டியில் நடத்துதல் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் அறிவுரைகள்

 கல்வி இணை / கல்வி சாரா மன்றச் செயல்பாடுகள் -  போட்டியில் நடத்துதல் - பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் அறிவுரைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment