கலைத் திருவிழா போட்டிகள் - பரிசளிப்பு விழாவில் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 4, 2023

கலைத் திருவிழா போட்டிகள் - பரிசளிப்பு விழாவில் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 கலைத் திருவிழா போட்டிகள் - பரிசளிப்பு விழாவில்  மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் 

கலைத் திருவிழா போட்டிகள் - பரிசளிப்பு விழாவில் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment