தலைமைப் பண்பு பயிற்சி பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு  Google Meet நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, January 10, 2023

தலைமைப் பண்பு பயிற்சி பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு  Google Meet நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

 தலைமைப் பண்பு பயிற்சி பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு  Google Meet நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

Proceedings 

தலைமைப் பண்பு பயிற்சி பெற்ற தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு  Google Meet நடைபெறுதல் சார்பு - பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்! - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment