பணிப் பதிவேடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பதிவுகளை சரிபார்த்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!l - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 2, 2023

பணிப் பதிவேடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பதிவுகளை சரிபார்த்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!l

 பணிப் பதிவேடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பதிவுகளை சரிபார்த்தல் சார்பு -  முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!l

பணிப் பதிவேடு 

பணிப் பதிவேடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பதிவுகளை சரிபார்த்தல் சார்பு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!l - DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment