1 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் மற்றும் ஆண்டுத் தேர்வு தமிழ் வினாத்தாள்கள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Friday, April 14, 2023

1 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் மற்றும் ஆண்டுத் தேர்வு தமிழ் வினாத்தாள்கள்

 1 முதல் 9 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் மற்றும் ஆண்டுத் தேர்வு தமிழ் வினாத்தாள்கள்

தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள்  1 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 1 - CLICK HERE

1 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 2 - CLICK HERE

2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் -CLICK HERE

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - CLICK HERE

4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 1 - CLICK HERE

5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 2 - CLICK HERE

6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - CLICK HERE

7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 1 - CLICK HERE

7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் 2 - CLICK HERE

8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - CLICK HERE

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment