10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள்) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Monday, April 3, 2023

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள்)

 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள் 

தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்கள்  

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் - அரசு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள் - முழு விடைகளுடன்

*PTA வினாத்தாள்கள் முழு விடைகளுடன்*

*10 அரசு மாதிரி வினாத்தாள் - முழு விடைகளுடன*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/ideal-10.html

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 1*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-1.html?m=1 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழ் - மாதிரி வினாத்தாள் 1 விடைகள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-1_4.html?m=1

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 2*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-2.html?m=1 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழ் - மாதிரி வினாத்தாள் 2 விடைகள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-2_4.html?m=1

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 3*

https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-3.html?m=1 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழ் - மாதிரி வினாத்தாள் 3 விடைகள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-3_4.html?m=1

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 4*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-4.html?m=1 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழ் - மாதிரி வினாத்தாள் 4 விடைகள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/10-4_4.html?m=1 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 5*

https://www.minnalkalviseithi.com/2020/04/blog-post_401.html 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு -  தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 6*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/04/blog-post_827.html

No comments:

Post a Comment