அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Monday, December 18, 2023

அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 அரையாண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

Model question paper  

JOIN OUR WHATSAPP GROUP CLICK HERE

*🟣 8 & 9ஆம் வகுப்பு அறிவியல் - புத்தக வினா விடைகள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/6-7-8-9.html

*🟣 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் ஆண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/04/9-tm.html

*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுத் தேர்வு அறிவியல் வினாத்தாள் 1 ( TM )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/12/blog-post_58.html?m=1

*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுத் தேர்வு அறிவியல் வினாத்தாள் 2 ( TM )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/12/2_18.html?m=1

*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுத் தேர்வு அறிவியல் வினாத்தாள் 3 - (TM)*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/12/3.html?m=1

*🟣 பத்தாம் வகுப்பு அரையாண்டுத் தேர்வு அறிவியல் வினாத்தாள் ( EM )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/12/blog-post_18.html?m=1

*🟣 11 ஆம் வகுப்பு பொருளியல் 12 மாதிரி வினாத்தாள்கள்*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/12/11-12.html?m=1

*🟣 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் 5 மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் ( 40 வினாக்கள் )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/03/12-5-40.html

*🟣 12th STD ECONOMICS 800 ONE MARK QUESTIONS*
https://www.minnalkalviseithi.com/2022/09/12th-std-economics-800-one-mark.html

*🟣 11 ஆம் வகுப்பு ECONOMICS 12 மாதிரி வினாத்தாள்கள் ( ஆங்கில வழி )*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/03/11-economics-12_18.html

*🟣STD 11 PHYSICS 11 MODEL QUESTION PAPERS*
https://www.minnalkalviseithi.com/2023/03/std-11-physics-11-model-question-papers.html

No comments:

Post a Comment