எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - ஜனவரி 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Friday, January 12, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - ஜனவரி 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் - ஜனவரி 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - மூன்றாம் பருவம் -  ஜனவரி 2 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு


*🟣 1,2,3 ஆம் வகுப்பு  பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி )- CLICK HERE


*🟣 1,2,3 ஆம் வகுப்பு பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி ) -CLICK HERE


*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE


*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு  பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி -CLICK HERE


*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு  பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) MODEL 2 )- CLICK HERE

No comments:

Post a Comment