எங்கள் பள்ளி மிளிரும் பள்ளி - சிறப்பு பள்ளி தூய்மை செயல்பாடுகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் , கருத்தாளர்களின் பங்கேற்பு - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Saturday, January 6, 2024

எங்கள் பள்ளி மிளிரும் பள்ளி - சிறப்பு பள்ளி தூய்மை செயல்பாடுகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் , கருத்தாளர்களின் பங்கேற்பு - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 எங்கள் பள்ளி மிளிரும் பள்ளி - சிறப்பு பள்ளி தூய்மை செயல்பாடுகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் , கருத்தாளர்களின் பங்கேற்பு - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

எங்கள் பள்ளி மிளிரும் பள்ளி 

எங்கள் பள்ளி மிளிரும் பள்ளி - சிறப்பு பள்ளி தூய்மை செயல்பாடுகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் , கருத்தாளர்களின் பங்கேற்பு - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் சார்பு - மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment