எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - மார்ச் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு - வகுப்பு 1 - 5 ( தமிழ் வழி , ஆங்கில வழி ) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Friday, March 22, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - மார்ச் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு - வகுப்பு 1 - 5 ( தமிழ் வழி , ஆங்கில வழி )

 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - மார்ச் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு - வகுப்பு 1 - 5 ( தமிழ் வழி , ஆங்கில வழி )


PRIMARY TEACHER WHATSAPP GROUP 6 JOIN HERE

பாடக்குறிப்பு 


எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 1,2,3 - மார்ச் மாதம் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 1,2,3 - மார்ச் மாதம் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 4,5 - மார்ச் மாதம் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( தமிழ் வழி ) - CLICK HERE

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 3 - வகுப்பு 4,5 - மார்ச் மாதம் 4 வது வாரத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ( ஆங்கில வழி ) - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment