எண்ணும் எழுத்தும் - 2024 - 25 - முதல் பருவம் - வகுப்பு 4,5 அலகு 1 - பாடக் குறிப்பு ( கையால் எழுதப்பட்டது ) தமிழ் வழி - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Thursday, May 30, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - 2024 - 25 - முதல் பருவம் - வகுப்பு 4,5 அலகு 1 - பாடக் குறிப்பு ( கையால் எழுதப்பட்டது ) தமிழ் வழி

 எண்ணும் எழுத்தும் - 2024 - 25 - முதல் பருவம் - வகுப்பு 4,5  அலகு 1 - பாடக் குறிப்பு ( கையால் எழுதப்பட்டது ) தமிழ் வழி


PRIMARY TEACHER WHATSAPP GROUP 7 JOIN HERE

வகுப்பு 4,5 தமிழ் வழி 

எண்ணும் எழுத்தும் - 2024 - 25 - முதல் பருவம் - வகுப்பு 4,5 அலகு 1 - பாடக் குறிப்பு ( கையால் எழுதப்பட்டது ) தமிழ் வழி - DOWNLOAD HERE LESSON PLAN

No comments:

Post a Comment