மாணவர்களின் PROFILE விவரங்களை திருத்தம் மேற்கொள்ள வழிமுறைகள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Monday, May 20, 2024

மாணவர்களின் PROFILE விவரங்களை திருத்தம் மேற்கொள்ள வழிமுறைகள்

மாணவர்களின் PROFILE விவரங்களை திருத்தம் மேற்கொள்ள வழிமுறைகள்


🦋 *Students Profile Correction*


🛑 Red - Error

⚫Black - No Error


*Name*

Single space, Hyphen, Single Quotes, Dot, Alias, Alphabet only allowed. Space not allowed at the beginning and ending.


*Father Name*

Single space, Hyphen, Single Quotes, Dot, Alias, Bracket, Alphabet only allowed. Space not allowed at the beginning and ending.


*Mother Name*

Single space, Hyphen, Single Quotes, Dot, Alias, Bracket, Alphabet only allowed. Space not allowed at the beginning and ending.


*Guardian Name*

Single space, Hyphen, Single Quotes, Dot, Alias, Alphabet only allowed. Space not allowed at the beginning and ending.


*Date Of Birth*

Not below 2 years of age or not above 23 years of age


*Aadhaar Number*

12 digit Unique Number


*Mobile Number*

Maximum of 10 digits. Repetition of the same number is not allowed e.g(9999999999). Number should start with either 6 or 7 or 8 or 9.


*E-mail ID*

1. Period and @ are mandatory.

2. Numbers not allowed after “@”.

3. Capital letters are not allowed.


*Pincode*

A six digit number starting with 6


*Door no. / Building Name*

Hyphen, Slash, Dot, Comma, Alphanumeric allowed. Space not allowed at beginning and end.


*Street Name / Area Name*

Hyphen, Slash, Dot, Comma, Alphanumeric allowed. Space not allowed at beginning and end.


*City name / Village name* Hyphen, Slash, Dot, Comma, Alphabet only allowed. Space not allowed at beginning and end.


*Admission Number*

Maximum length 25, Hyphen, Slash, Alphabet and Numeric allowed.


*Date of Joining*

Above 2 years of age


*IFSC Code*

1.It should be 11 characters long.

2.The first four characters should be upper case alphabets.

3.The fifth character should be 0.

4.The last six characters can be alphanumeric.


*Account Number*

Minimum of 9 digits. Maximum of 19 digits.

No comments:

Post a Comment