எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 1 - தமிழ் - மொட்டு -தமிழ் பாடத்தில் உள்ள அனைத்து அலகுகளில் உள்ள முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Tuesday, July 9, 2024

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 1 - தமிழ் - மொட்டு -தமிழ் பாடத்தில் உள்ள அனைத்து அலகுகளில் உள்ள முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள்

 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 1 - தமிழ் - மொட்டு  -தமிழ் பாடத்தில் உள்ள அனைத்து அலகுகளில் உள்ள முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள்


PRIMARY TEACHER WHATSAPP GROUP 7 JOIN HERE

மொட்டு 

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 1 - தமிழ் - மொட்டு -தமிழ் பாடத்தில் உள்ள அனைத்து அலகுகளில் உள்ள முக்கிய சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்கள் - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment