1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தே பாடங்களை படிக்க மாணவர்களின் Whatsapp குழுக்களை அமைத்திட CEO வின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 27, 2020

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தே பாடங்களை படிக்க மாணவர்களின் Whatsapp குழுக்களை அமைத்திட CEO வின் செயல்முறைகள்

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தே பாடங்களை படிக்க மாணவர்களின் Whatsapp குழுக்களை அமைத்திட CEO வின் செயல்முறைகள்

 வீட்டிலிருந்தே பாடங்களை படிக்க மாணவர்களின் Whatsapp குழுக்களை அமைத்திட CEO வின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment