+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் (STATEMENT OF MARKS ) வழங்குதல் சார்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 31, 2020

+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் (STATEMENT OF MARKS ) வழங்குதல் சார்பு

+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் (STATEMENT OF MARKS ) வழங்குதல் சார்பு
+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் (STATEMENT OF MARKS ) வழங்குதல் சார்பு

No comments:

Post a Comment