+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் ஆகியவற்றிற்கு விண்ணபிக்கலாம்-அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 31, 2020

+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் ஆகியவற்றிற்கு விண்ணபிக்கலாம்-அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு

+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் ஆகியவற்றிற்கு விண்ணபிக்கலாம்-அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு
+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் மற்றும் மறுகூட்டல் ஆகியவற்றிற்கு விண்ணபிக்கலாம்-அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு

No comments:

Post a Comment