ரூ 19,500 - 62,000 சம்பளத்தில் 10 ம் வகுப்பு மற்றும் B.Sc தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 31, 2020

ரூ 19,500 - 62,000 சம்பளத்தில் 10 ம் வகுப்பு மற்றும் B.Sc தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

ரூ 19,500 - 62,000 சம்பளத்தில் 10 ம் வகுப்பு மற்றும் B.Sc தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு
இந்த வேலை வாய்ப்பு செய்தியில் 2 PDF FILE கள் ‌உள்ளன

 10 ம் வகுப்பு மற்றும் B.Sc தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

No comments:

Post a Comment