ஆண்டு ஊதியம் ரூ. 28.20 லட்சம் முதல் 33.60 லட்சம் சம்பளத்தில் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 31, 2020

ஆண்டு ஊதியம் ரூ. 28.20 லட்சம் முதல் 33.60 லட்சம் சம்பளத்தில் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு

ஆண்டு ஊதியம் ரூ. 28.20 லட்சம் முதல் 33.60 லட்சம் சம்பளத்தில் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு


இந்த வேலை வாய்ப்பு செய்தியில் 2 PDF FILE கள் ‌உள்ளன

ஆண்டு ஊதியம் ரூ. 28.20 லட்சம் முதல் 33.60 லட்சம் சம்பளத்தில் ரிசர்வ் வங்கியில் வேலை வாய்ப்பு

Download PDF 2

No comments:

Post a Comment