இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 25% இடங்கள் எவ்வாறு நிரப்பப்படும்?- அறிவிப்பு வெளியிடக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, August 1, 2020

இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 25% இடங்கள் எவ்வாறு நிரப்பப்படும்?- அறிவிப்பு வெளியிடக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 25% இடங்கள் எவ்வாறு நிரப்பப்படும்?- அறிவிப்பு வெளியிடக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள 25% இடங்கள் எவ்வாறு நிரப்பப்படும்?- அறிவிப்பு வெளியிடக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
Download here

No comments:

Post a Comment