இந்த மாநிலத்தில் இரு வாரத்துக்குள் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலாகும்: கல்வித்துறை அமைச்சர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, August 1, 2020

இந்த மாநிலத்தில் இரு வாரத்துக்குள் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலாகும்: கல்வித்துறை அமைச்சர்

இந்த மாநிலத்தில் இரு வாரத்துக்குள் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலாகும்: கல்வித்துறை அமைச்சர்
இந்த மாநிலத்தில் இரு வாரத்துக்குள் புதிய கல்விக் கொள்கை அமலாகும்: கல்வித்துறை அமைச்சர்

No comments:

Post a Comment