பள்ளிக்கல்வி - 2020-21-ம் கல்வி ஆண்டிற்கான அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகம் அமைப்பதற்கு அரசு/அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை தெரிவு செய்து பள்ளியின் விவரம் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் உத்தரவு! - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 15, 2020

பள்ளிக்கல்வி - 2020-21-ம் கல்வி ஆண்டிற்கான அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகம் அமைப்பதற்கு அரசு/அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை தெரிவு செய்து பள்ளியின் விவரம் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் உத்தரவு!

பள்ளிக்கல்வி - 2020-21-ம் கல்வி ஆண்டிற்கான அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகம்  அமைப்பதற்கு அரசு/அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை தெரிவு செய்து பள்ளியின் விவரம் அனுப்பக் கோரி  பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் உத்தரவு!


பள்ளிக்கல்வி - 2020-21-ம் கல்வி ஆண்டிற்கான அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகம்  அமைப்பதற்கு அரசு/அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை தெரிவு செய்து பள்ளியின் விவரம் அனுப்பக் கோரி  பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் உத்தரவு!

Download here

No comments:

Post a Comment