புதிய கல்விக் கொள்கையை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவை மாற்றி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, September 4, 2020

புதிய கல்விக் கொள்கையை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவை மாற்றி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை

 புதிய கல்விக் கொள்கையை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவை மாற்றி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை PDF

புதிய கல்விக் கொள்கையை ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவை மாற்றி அமைக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை PDF

Download here

No comments:

Post a Comment