2019-20க்கான பழைய பாடப் புத்தகங்களை மாணவர்களிடமிருந்து பெற்று புத்தக வங்கியில் பராமரிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 18, 2020

2019-20க்கான பழைய பாடப் புத்தகங்களை மாணவர்களிடமிருந்து பெற்று புத்தக வங்கியில் பராமரிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

 2019-20க்கான பழைய பாடப் புத்தகங்களை மாணவர்களிடமிருந்து பெற்று புத்தக வங்கியில் பராமரிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு


பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment