தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் கணிதம் மற்றும் ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 18, 2020

தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் கணிதம் மற்றும் ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் கணிதம் மற்றும் ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment