10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களின் ஆரம்ப கற்றல் நிலை மதிப்பீடு EMIS இணையதளம் மூலம் நடத்துதல் சார்பு -- இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 21, 2021

10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களின் ஆரம்ப கற்றல் நிலை மதிப்பீடு EMIS இணையதளம் மூலம் நடத்துதல் சார்பு -- இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களின் ஆரம்ப கற்றல் நிலை மதிப்பீடு EMIS இணையதளம் மூலம் நடத்துதல் சார்பு -- இயக்குநர் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment