கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்--கற்பித்தல் செயல்பாடுகள், வருகைப் பதிவு, பார்வைக்குறிப்பு -- TN EMIS கைபேசி செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் சார்பு இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 21, 2021

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்--கற்பித்தல் செயல்பாடுகள், வருகைப் பதிவு, பார்வைக்குறிப்பு -- TN EMIS கைபேசி செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் சார்பு இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்--கற்பித்தல் செயல்பாடுகள், வருகைப் பதிவு, பார்வைக்குறிப்பு -- TN EMIS கைபேசி செயலியில் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல் சார்பு இயக்குநர் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment