2010 தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஆங்கிலம், கணிதம் & அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை ஆணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 29, 2021

2010 தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஆங்கிலம், கணிதம் & அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை ஆணை

 2010 தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஆங்கிலம், கணிதம் & அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை ஆணை


பணி வரன் முறை ஆணை

CLICK HERE 2010 தொடக்க கல்வித்துறையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஆங்கிலம், கணிதம் & அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை ஆணை

No comments:

Post a Comment