தமிழக முதல்வர் 29.01.2021 அன்று தலைமை செயலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 29, 2021

தமிழக முதல்வர் 29.01.2021 அன்று தலைமை செயலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை

 தமிழக முதல்வர் 29.01.2021 அன்று தலைமை செயலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை


முதல்வர் உரை

CLICK HERE தமிழக முதல்வர் 29.01.2021 அன்று தலைமை செயலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை

No comments:

Post a Comment