பள்ளிக் கல்வி - போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - 31.01.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 29, 2021

பள்ளிக் கல்வி - போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - 31.01.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக் கல்வி - போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - 31.01.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


இயக்குநர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE பள்ளிக் கல்வி - போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் - 31.01.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment