இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய விகிதத்தில் உச்ச நிலையை(₹.65500) அடைந்தவர்களுக்கு ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது குறித்து அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. RTI -ல் பெற்ற தகவல். - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 4, 2021

இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய விகிதத்தில் உச்ச நிலையை(₹.65500) அடைந்தவர்களுக்கு ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது குறித்து அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. RTI -ல் பெற்ற தகவல்.

 இடைநிலை ஆசிரியர் ஊதிய விகிதத்தில்  உச்ச நிலையை(₹.65500) அடைந்தவர்களுக்கு ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வழங்குவது குறித்து அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது. RTI -ல் பெற்ற தகவல்.


RTI 

CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment