பொறுப்பு தலைமையாசிரியராக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல்கள்-அரசாணைகள்-செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 4, 2021

பொறுப்பு தலைமையாசிரியராக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல்கள்-அரசாணைகள்-செயல்முறைகள்

 பொறுப்பு தலைமையாசிரியராக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல்கள்-அரசாணைகள்-செயல்முறைகள்


அரசாணைகள் மற்றும் செயல்முறைகள்

CLICK HERE பொறுப்பு தலைமையாசிரியராக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான தகவல்கள்-அரசாணைகள்-செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment