வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் 7.5 லட்சம் குடும்பங்கள் : தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு தமிழக அரசு உதவுமா? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, January 5, 2021

வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் 7.5 லட்சம் குடும்பங்கள் : தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு தமிழக அரசு உதவுமா?

 வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் 7.5 லட்சம் குடும்பங்கள் : தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு தமிழக அரசு உதவுமா?


தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள்

CLICK HERE வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் 7.5 லட்சம் குடும்பங்கள் : தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு தமிழக அரசு உதவுமா?

No comments:

Post a Comment