தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கு நியமன நாள் முதல் பணிக்காலம் மற்றும் ஊதியம் வழங்க நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 2, 2021

தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கு நியமன நாள் முதல் பணிக்காலம் மற்றும் ஊதியம் வழங்க நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு

 தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கு நியமன நாள் முதல் பணிக்காலம் மற்றும் ஊதியம் வழங்க  நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு


நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு

CLICK HERE தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களுக்கு நியமன நாள் முதல் பணிக்காலம் மற்றும் ஊதியம் வழங்க நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவு


No comments:

Post a Comment