எவ்வித அளவுகோல்களும் இல்லாமல் அளவுகளை (Distance) துல்லியமாக கண்டறிய அரசுப்பள்ளி மாணவன் ரியாஸ் முகமதுவின் 17 வது அற்புதக் கண்டுபிடிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 28, 2021

எவ்வித அளவுகோல்களும் இல்லாமல் அளவுகளை (Distance) துல்லியமாக கண்டறிய அரசுப்பள்ளி மாணவன் ரியாஸ் முகமதுவின் 17 வது அற்புதக் கண்டுபிடிப்பு

 எவ்வித அளவுகோல்களும் இல்லாமல் அளவுகளை (Distance) துல்லியமாக கண்டறிய அரசுப்பள்ளி மாணவன் ரியாஸ் முகமதுவின் 17 வது அற்புதக் கண்டுபிடிப்பு


அரசு பள்ளி மாணவணின் அற்புதக் கண்டுபிடிப்பு

CLICK HERE எவ்வித அளவுகோல்களும் இல்லாமல் அளவுகளை (Distance) துல்லியமாக கண்டறிய அரசுப்பள்ளி மாணவன் ரியாஸ் முகமதுவின் 17 வது அற்புதக் கண்டுபிடிப்பு

No comments:

Post a Comment