வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை - தனித்தேர்வர்களுக்கான முதனிலைத் தேர்வு 2021 -- தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 25, 2021

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை - தனித்தேர்வர்களுக்கான முதனிலைத் தேர்வு 2021 -- தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு

 வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை - தனித்தேர்வர்களுக்கான முதனிலைத் தேர்வு 2021 -- தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு


தமிழக அரசின் செய்தி குறிப்பு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment