அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பணிமாறுதல் / பதவி உயர்வு மூலம் முதுகலை ஆசிரியராக நியமனம் பெற்ற பணியாளர்கள் விவரம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, February 6, 2021

அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பணிமாறுதல் / பதவி உயர்வு மூலம் முதுகலை ஆசிரியராக நியமனம் பெற்ற பணியாளர்கள் விவரம்

 அமைச்சுப் பணியிலிருந்து  2% ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பணிமாறுதல் / பதவி உயர்வு மூலம் முதுகலை ஆசிரியராக நியமனம் பெற்ற பணியாளர்கள் விவரம்


முதுகலை ஆசிரியர் விவரம்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

No comments:

Post a Comment