விடுமுறை நாட்களில் பணி செய்தால் ஈடுசெய் விடுப்பு (Compensatory Holiday) எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்கான பொது (பல்வகை)த் துறையின் அரசாணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, February 21, 2021

விடுமுறை நாட்களில் பணி செய்தால் ஈடுசெய் விடுப்பு (Compensatory Holiday) எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்கான பொது (பல்வகை)த் துறையின் அரசாணை

 விடுமுறை நாட்களில் பணி செய்தால் ஈடுசெய் விடுப்பு (Compensatory Holiday) எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்கான பொது (பல்வகை)த் துறையின் அரசாணை


அரசாணை

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment