பள்ளிக் கல்வி - அரசு வழங்கிய நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (SOPs) எந்தவொரு குறைபாடும் இன்றி கண்டிப்பாக செயல்படுத்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, February 3, 2021

பள்ளிக் கல்வி - அரசு வழங்கிய நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (SOPs) எந்தவொரு குறைபாடும் இன்றி கண்டிப்பாக செயல்படுத்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

 பள்ளிக் கல்வி - அரசு வழங்கிய நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (SOPs) எந்தவொரு குறைபாடும் இன்றி கண்டிப்பாக செயல்படுத்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு


பள்ளி கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

DOWNLOAD HERE பள்ளிக் கல்வி - அரசு வழங்கிய நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (SOPs) எந்தவொரு குறைபாடும் இன்றி கண்டிப்பாக செயல்படுத்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment