பள்ளிக்கல்வி --அனைத்து பள்ளிகளிலும் 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்புகள் கூடுதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து --பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, February 3, 2021

பள்ளிக்கல்வி --அனைத்து பள்ளிகளிலும் 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்புகள் கூடுதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து --பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக்கல்வி --அனைத்து பள்ளிகளிலும் 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்புகள் கூடுதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து --பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


பள்ளி கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

DOWNLOAD HERE பள்ளிக்கல்வி --அனைத்து பள்ளிகளிலும் 9 மற்றும் 11ஆம் வகுப்புகள் கூடுதல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்ந்து --பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment