பள்ளிக்கல்வி - சார்நிலை அலுவலருக்கான கணக்குக் தேர்வு பாகம் 1 -- 10.03.2020 க்கு முன் தேர்ச்சி பெற்று முன் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படாத பணியாளர்களின் விவரங்கள் கோருதல் தொடர்பாக : பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் ( பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, March 15, 2021

பள்ளிக்கல்வி - சார்நிலை அலுவலருக்கான கணக்குக் தேர்வு பாகம் 1 -- 10.03.2020 க்கு முன் தேர்ச்சி பெற்று முன் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படாத பணியாளர்களின் விவரங்கள் கோருதல் தொடர்பாக : பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் ( பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்

 பள்ளிக்கல்வி - சார்நிலை அலுவலருக்கான கணக்குக் தேர்வு பாகம் 1 -- 10.03.2020 க்கு முன் தேர்ச்சி பெற்று முன் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படாத பணியாளர்களின் விவரங்கள் கோருதல் தொடர்பாக : பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் ( பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்


செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE


No comments:

Post a Comment