( 18.03.2021 ) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 17, 2021

( 18.03.2021 ) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 ( 18.03.2021 ) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


 18.03.2021 ) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்கள் - தொடர்பாக - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

1 comment:

  1. அமொரிக்கா, ஜப்பான் ஆஸ்திரேலிய, சீனா ஆகிய......மாவட்டம்

    ReplyDelete