நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேர்தல் பணி விலக்கு கோரும் ஆசிரியர்கள் அணுகலாம்: முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 3, 2021

நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேர்தல் பணி விலக்கு கோரும் ஆசிரியர்கள் அணுகலாம்: முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு

 நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேர்தல் பணி விலக்கு கோரும் ஆசிரியர்கள் அணுகலாம்: முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு


CEO அறிவிப்பு

CLICK HERE நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேர்தல் பணி விலக்கு கோரும் ஆசிரியர்கள் அணுகலாம்: முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு

No comments:

Post a Comment