மருத்துவ காரணங்களுக்காக தேர்தல் பணி விலக்கு பெற்றவர்களை விருப்ப ஓய்வில் செல்லுமாறு பரிந்துரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 18, 2021

மருத்துவ காரணங்களுக்காக தேர்தல் பணி விலக்கு பெற்றவர்களை விருப்ப ஓய்வில் செல்லுமாறு பரிந்துரை

 மருத்துவ காரணங்களுக்காக தேர்தல் பணி விலக்கு பெற்றவர்களை விருப்ப ஓய்வில் செல்லுமாறு பரிந்துரை


 பரிந்துரை

CLICK HERE மருத்துவ காரணங்களுக்காக தேர்தல் பணி விலக்கு பெற்றவர்களை விருப்ப ஓய்வில் செல்லுமாறு பரிந்துரை

No comments:

Post a Comment