கொரோனா அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்படுத்துவது தாமதமாகாது: கல்வி அமைச்சர் தகவல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 18, 2021

கொரோனா அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்படுத்துவது தாமதமாகாது: கல்வி அமைச்சர் தகவல்

 கொரோனா அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்படுத்துவது தாமதமாகாது: கல்வி அமைச்சர் தகவல்


கல்வி அமைச்சர் தகவல்

CLICK HERE கொரோனா அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை அமல்படுத்துவது தாமதமாகாது: கல்வி அமைச்சர் தகவல்

No comments:

Post a Comment