அரசு ஊழியர்கள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் வாக்கு சேகரிக்கவோ அல்லது தபால் வாக்கை சேகரிக்கவோ கூடாது - மீறினால் அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 18, 2021

அரசு ஊழியர்கள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் வாக்கு சேகரிக்கவோ அல்லது தபால் வாக்கை சேகரிக்கவோ கூடாது - மீறினால் அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 அரசு ஊழியர்கள் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் வாக்கு சேகரிக்கவோ அல்லது தபால் வாக்கை சேகரிக்கவோ கூடாது - மீறினால் அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்


Proceedings

CLICK HERE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment